1/11/2014

Ki te kore whai kaupapa tuhi koutou hei te wā tuhi māhorahora....

Kāhore i a au tētahi kaupapa tuhi me taku HŌHĀ ki te tuhi! Ko tēnei te mahi kāhore he mahi kino tū atu i tēnei. Ia rā, ia rā... Ā te wā e tono ana te kaiako, kei raro au e pūtu ana, ka tutū ana te pūehu i te riri...
Ka hia kē au ki te tākoro pōro tapawhā... Ko au te kingi o tēnei kēmu i te ao, i te pō! Ko te terenga rerenga o te pōro, nā, tē taea te kite, nē rā? Ahakoa ka tae tere, ka tae pōturi, ka tae teitei, ka tae tata tonu ki a Papatūānuku, māku e whakahoki atu anō.

No comments:

Post a Comment